O NAS

Szanowni Państwo,

Kancelaria Prawa Upadłościowego KPU powstała w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym konsumentów lub przedsiebiorców oraz dochodzeniu należności finansowych wobec nierzetelnych kontrahentów.
Kancelaria specjalizuje sie w niżej podanych dyscyplinach prawniczych:
I. Upadłości konsumenckiej w formie:     
- udzielaniu porad prawnych;
- sporządzaniu analiz i opini prawnych;   
- sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencka;
- występowaniu w charakterze pełnomocnika w sprawach o ogłoszenie upadłości
  konsumenckiej;
- nadzór nad przebiegiem sądowego postępowania upadłościowego.   
II. Upadłości przedsiebiorców w formie:
- upadłości układowej albo
- upadłości likwidacyjnej.
III. Restrukturyzacji podmiotów gospodarczych ( przedsiebiorców) zagrażonych
      niewypłacalnoscia w formie:   
- postępowania o zatwierdzenie układu ;
- przyspieszonego postępowania układowego;
- postępowania układowego;
- postępowania sanacyjnego.
IV. Dochodzeniu należności  finansowych miedzy różnymi podmiotami prawa      
     handlowego ( windykacji ) w formie:
- postępowania polubownego przedsądowego;
- postępowania sądowego;
- postępowania przed egzekucyjnego;
- postępowania egzekucyjnego.
V. Restrukturyzacji zobowiązań finansowych osób fizycznych ( konsumentów) albo
    przedsiębiorców wobec banków komercyjnych i innych instytucji finansowych
    zmierzającą do:
- obniżenia raty pozyczki lub kredytu;
- wakacji kredytowych ( karencji );
- całkowitego albo częściowego umorzenia odsetek za opóznienie lub zwłokę;
- umorzenia kosztów windykacji;
- obniżenia stopy procentowej;
- prolongowania terminu spłaty zadłużenia;
- wstrzymania działań podejmowanych przez windykacje.
VI. Prawem gospodarczym ze szczególnym uwzglednieniem:
- doradztwa przy wyborze formy prawnej planowanej działalnosci gospodarczej;
- pomocy i doradztwa przy tworzeniu osobowych lub kapitałowych podmiotów prawa
  handlowego;
- opiniowania i sporządzania  projektów aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów,
  regulaminów oraz uchwał;
- przekształcaniu podmiotów gospodarczych obejmujących połączenie albo podział    oraz przekształcenie spółek prawa handlowego;
- stałej lub doraznej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców
  wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
  gospodarczej;
VII. Prawem cywilnym w zakresie ( m.in.):
- sprawy o zapłatę z umów;
- sprawy o świadczenia niepieniężne z umów;
- sprawy o odszkodowanie;
- sprawy o zniesienie współwłasnosci;
- sprawy o zasiedzienie nieruchomości lub ruchomosci;
- sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych.
 Zapraszamy do nawiązania współpracy. Nasze usługi świadczymy nie tylko w siedzibie  Kancelarii, ale także dojeżdzamy do miejsca zamieszkania konsumenta albo siedziby przedsiębiorcy na terenie Trójmiasta.

                                                            

KONTAKTLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Adres

Działdowska 58 A 5
81-208 M. Gdynia

Telefon

+48-797-547-877

E-mail

biuro.pr.upadlosciowego@wp.pl