PRAWO CYWILNE


KANCELARIA KPU w ramach prawa cywilnego oferuje usługi w zakresie ( m.in.):

  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań, w tym związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, sprawy o zapłatę, roszczenia wynikające z czynów niedozwolonych czy też z bezpodstawnego wzbogacenia;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in. stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, dziedziczenie testamentowe;
  • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych, w tym dotyczące zniesienia współwłasności, ochrony własności i posiadania, zasiedzenie;

     

  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania w tych sprawach;

  •  prawy związane z dochodzeniem roszczeń w związku z wypadkami komunikacyjnymi;

     
KONTAKTAdres

UL. WŁADYSŁAWA IV 59
81-384 GDYNIA

Telefon

+48-797-547-877

E-mail

biuro.pr.upadlosciowego@wp.pl