PRAWO GOSPODARCZE

KANCELARIA KPU oferuje kompleksową obsługę prawną działalności gospodarczej w różnych aspektach i sektorach gospodarczych. Kancelaria doradza i udziela pomocy w sprawach związanych z likwidacja spółek prawa handlowego oraz z zakonczeniem działalności gospodarczej.
W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc prawną dotyczącą miedzy innymi takich zagadnien jak:

 • zakładanie spółek prawa handlowego ( spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek jawnych, spółek komandytowych, spłek komandytowo-aukcyjnych);
 • zakładanie stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni;
 • zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • opracowanie i sporządzanie umów spółek cywilnych, umów spółek i statutów;
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw;
 • opracowanie i opiniowanie aktów wewnetrznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych ( statutów, regulaminów) oraz sporządzanie projektów zmian w istniejących aktach wewnetrznych;
 • organizowanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzen akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, a także udział w posiedzeniach i ich kompleksowa obsługa
 • opracowanie dokuentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;
 • zaskarzanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
 • opracowanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym swiadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;
 • opiniowanie, analiza  i sporządzenie umów gospodarczych i cywilnych wraz z doradztwem w zakresie wyboru dla klenta najbardziej optymalnego rozwiązania;
 • wsparcie prawne w toku negocjacji zwiazanych z zawarciem, realizacją lub rozwiązaniem umowy z kontrahentem, wykonawcą, podwykonawcą, inwestorem, dostawcą czy partnerem biznesowym;

            KONTAKTAdres

UL. WŁADYSŁAWA IV 59
81-384 GDYNIA

Telefon

+48-797-547-877

E-mail

biuro.pr.upadlosciowego@wp.pl