DOCHODZENIE NALEZNOŚCI FINANSOWYCH ( WINDYKACJA)

Z pewnością każdy przedsiębiorca oraz konsument zdaje sobie sprawę z trudności i niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nierzetelni kontrahenci, „pułapki” zawarte w przygotowanych przez Państwa partnerów biznesowych umowach albo zmieniające się przepisy prawa, wymagają zachowania szczególnej ostrożności w podejmowanych działaniach związanych ze sprzedażą towarów albo świadczonymi usługami. Zdarza się, ze ponoszą Państwo straty finansowe w wyniku podpisania niekorzystnej umowy albo brakiem lub zwłoka w uzyskaniu należności finansowych z tytułu dokonanej sprzedaży albo wykonanej usługi. Czasem może to doprowadzić do trudności w regulowaniu własnych zobowiązań gospodarczych lub publiczno – prawnych. Nasza Kancelaria zajmuje się m.in. rozwiązywaniem tego typu problemów. Oddajemy do Państwa dyspozycji specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy gotowi są wykorzystać wszelkie możliwości prawne, zarówno w dochodzeniu w Państwa imieniu należności finansowych, jak i również w zminimalizowaniu ryzyka zawiązanego z podejmowanymi działaniami. Ich doświadczenie, rzetelność i dobra znajomość rynku usług prawno-finansowych gwarantuje profesjonalne prowadzenie Państwa sprawy.

Dzięki szczegółowej analizie powierzonego nam problemu i profesjonalnemu podejścia do zleconego nam zadania dochodzenia przeterminowanych należności finansowych. Wypracowaliśmy taki zespół działań, który w dużej mierze ograniczy  to niebezpieczeństwo, lub w razie nie wywiązywania się Państwa kontrahenta z obowiązku zapłaty  za zakupiony towar lub wykonaną usługę, zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych.

         Nasze atuty to:

 • profesjonalna obsługa;
 • kompleksowość działań;
 • prestiż naszej kancelarii, jako jednej z najprężniej działających na rynku usług finansowych;
 • bezpośredni kontakt prawnika w  miejscu zamieszkania konsumenta albo siedzibie przedsiębiorcy. 

Nasz oferta dla przedsiębiorców albo osób fizycznych ( konsumentów) to współpraca w ramach:

 • umowy o stałej współpracy:

umowa o stałej współpracy umożliwia przedsiębiorcom zoptymalizowanie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności oraz skutecznie prowadzi do zmniejszenia ryzyka utraty płynności finansowej, spowodowanej zatorami płatniczymi. Daje również możliwość znacznego ograniczenia kosztów korzystania z naszych usług, przy zachowaniu ich wysokiej jakości.

 • umowa współpracy doraźnej:

umowa o współpracy doraźnej dotyczy zleceń doraźnych i przeznaczona jest dla przedsiębiorców i konsumentów, u  których problemy z kontrahentami nieterminowo regulującymi swoje zobowiązania, występują sporadycznie lub okresowo. Doświadczenie oraz ugruntowana pozycja naszej kancelarii w znacznym stopniu zwiększają skuteczność podejmowanych przez nas działań.

 

         W ramach umowy stałej albo doraźnej oferujemy:

 • Dochodzenie roszczeń finansowych w zależności potrzeb lub indywidualnych decyzji naszego klienta, w pełnym lub ograniczonym zakresie.

         Zlecenie inkaso obejmuje:

 • postępowanie polubowne przesądowe;
 • postępowanie sądowe ( tryb zwykły, uproszczony, upominawczy, nakazowy);
 • postępowania przedegzekucyjnego;
 • postępowania egzekucyjnego.

          Monitoring:

Obejmuje czuwanie nad terminowym wypełnianiem zobowiązań płatniczych wobec klienta przez wytypowanego przez niego kontrahentów. Nasi prawnicy w porozumieniu z klientem nadzorują terminowość spełnienia świadczenia. W przypadku nie uregulowania przez dłużników swoich zobowiązań. Klient ma możliwość zlecenia dalszych dziana w ramach zlecenia inkaso.

 • Ustalenia majątkowe:

Zasadniczym celem zlecenia ustaleń majątkowych jest przyspieszenie i zwiększenie skuteczności egzekucji roszczeń klienta. Uzyskane w ten sposób dane o majątku dłużnika wykorzystywane są do sporządzenia albo rozszerzenia wniosku egzekucyjnego. Systematycznie kontaktując się z komornikiem, udzielając mu wszelkich dostępnych informacji nadzorujemy prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego. Działania te w znaczny sposób zwiększają szanse na odzyskanie należności przez zleceniodawcę.

 • Weryfikacja kontrahenta:   

Celem zlecenia weryfikacji kontrahenta ( dłużnika) jest porównanie przekazanych przez niego danych oraz informacji zawartych w dokumentach rejestrowych z stanem faktycznym ( rzeczywistością).

 • Szkolenia:    

 Celem zwiększenia skuteczności dochodzenia roszczeń finansowych od nierzetelnych kontrahentów albo konsumentów, proponujemy Państwu cykl szkoleń przeznaczonych dla pracowników działu księgowości  oraz sprzedaży. Ich tematyka jest uzależniona od zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapraszamy do nawiązania owocnej współpracy. Miło będzie nam powitać Państwa w gronie klientów Naszej Kancelarii.

 
KONTAKTAdres

UL. WŁADYSŁAWA IV 59
81-384 GDYNIA

Telefon

+48-797-547-877

E-mail

biuro.pr.upadlosciowego@wp.pl